esimiesvalmennus

”Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.”

”Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.”

- A. Lincoln

Esimiesvalmennukseni perustuu valmennettavan omasta kokemuksesta ammentamiseen ja oppimiseen. Kun valmennettava ymmärtää itseään paremmin, on hänen helpompi hyväksyä myös omaa toimintatapaansa esimiehenä. Tämän lähestymistavan kulmakivenä on ymmärryksen ja näkemyksen lisääntyminen.

Toinen konkreettinen valmennustyökalu esimiehille on yksinkertaisesti työkalupakin päivittäminen ja valikoiman kasvattaminen. Esimies saa työkalupakkiinsa uusia keinoja hoitaa haasteellisia johtamiseen liittyviä tehtäviä. Tällaisia menetelmiä ovat muiden muassa:

  • Tavoitteiden asettaminen ja seurannan järjestäminen laadukkaasti,
  • vuorovaikutustilanteiden haasteet (esimerkiksi kriisitilanteet),
  • innostaminen,
  • stressin hallinta,
  • oleellisen keskittyminen,
  • neuvotteluiden hoitaminen