Organisaatioiden kehittäminen

”Be a yardstick of quality. Some people aren’t used to an environment where excellence is expected.”

”It’s really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them.”

- S. Jobs

Organisaatioiden kehitystarve on suuri. Yleensä kehitykseen vaadittava muutos tulee ulkoapäin (kuten markkinatilanteen muutos). Muutos tapahtuu kun toimintaympäristö haastaa vallitsevaa kulttuuria muuttumaan. Organisaatioiden kehittäminen tarkoittaa minun kanssani juuri tätä.

  • Autan organisaatiota näkemään vallitsevan toimintaympäristön toisin

Kun toimintaympäristöä koskeva ymmärrys kasvaa, seuraa muutos jo henkilökohtaisella tasolla.

Henkilökohtainen muutos toimii muutosagenttina koko organisaatiolle – kun koko organisaatio muuttuu samalla.