Kaiken teoria

by admin

Kaiken teoria on teoreettisen fysiikan etsimä teoria, joka selittäisi ja yhdistäisi kaikki fysikaaliset ilmiöt. Teoria kattaisi kaikki neljä perusvuorovaikutusta eli gravitaationsähkömagneettisen vuorovaikutuksenvahvan vuorovaikutuksen ja heikon vuorovaikutuksen. Nämä on gravitaatiota lukuun ottamatta onnistuttu jossakin määrin yhdistämään standardimalliksi kutsuttavassa teoriassa.” (Wikipedia).

 

8DE601BC-2033-4A34-90C3-79328EE19FEDUrheiluvalmennus on pirstaloitunutta. Pirstaloitumista lisää eri tieteenalojen heikohko vuoropuhelu. Esimerkiksi fysiologeille kehon toiminta on näin ollen fysiologiaa, psykologeille psyykkistä toimintaa (tahtoa, pelkoja…) ja biomekaanikoille mekaniikkaa lihaskoneiston toiminnalla höystettynä. Pirstaloitumista lisää asioiden selviäminen – tiede nimittäin etenee kaiken aikaa. kun esimerkiksi ravintovalmennuksesta tiedetään koko ajan enemmän, ajautuu tämä tieto kaummaksi normaalin ihmisen käsityskyvystä. Kun aikaisemmin riitti tieto kotiruoan riittävyydestä viedä urheilijan maailman huipulle, tarvitaan nyt argiinina, sinkkiä, vihreää teetä ja nyhtökauraa. Sama tapahtuu kaikissa tieteenaloissa. Fysiologia laukkaa omaa polkuaan, psykologia omaansa ja niin edelleen.

Vaarana on urheiluvalmennusuniversumin laajeneminen hallitsemattomaksi kokonaisuudeksi.

Joitakin yhdistämisenajatuksia ja yrityksiä on ollut. Esimerkiksi Tim Noakes on terioillaan koettanut yhdistellä kehon primitiivisiä neurologisia taipumuksia fysiologisiin ilmiöihin (Central Govenour Model). Mikko Iljäs on yhdstellyt väsytysmetsästyksen vaikutuksia kulttuuriseen ja psykologiseen alitajuntaan – kalliopiirrokset kuvaisivatkin ennemmin ”tiloja” joihin metsästäjät ”putoavat” juoksunsa aikana kuin esi-isiemme elämää.

Uskoisin meidän ongelmamme olevan nimen omaan tietoisuuden puutteesta. Tarkoitan siis sitä, että me haluamme kyllä selvittää eri tieteenaloilla miten urheiluvalmennusta tulisi tehdä. Emme kuitenkaan ole pohtineet riittävästi isoa kuvaa kaiken taustalla. Meidän ajatuksemme ihmistieteissä on usein vain selvittää mistä kaikki johtuu. Jätämme muun pohdiskelumme sitten helposti muille. Olin esimerkiksi vuonna kissa ja koira kuuntelemassa Jyri Puhakaisen esitelmää (holistinen ihmiskuva, Rauhala jne). Yleisöstä yksi valmentamista nousi ylös ja kysyi – Miten voi olla mahdollista että mies voi väitellä tohtoriksi tekemättä mitään mittausta, pelkästää pohdiskelemalla? Puhakainen koetti selvittää väitöksessäänurheiluvalmennuksen ihmiskäsitystä.

Kysymys on juurikin ihmiskäsityksestä.

Modernin ajan valmennuksen ihmiskäsitys on nähnyt ihmisen koneena (myös psyykkisessä mielessä), jota voidaan säätää, ohjelmoida ja harjoittaa jotkakin tiettyä tavoitetta varten. Tämä säätelyn ja harjoittelun ytimenä on ollut pilkkominen. Näin olemme hifistelleet peruskunnolla, vauhtikestävyydellä, reagointi- ja havainnointiharjoittelulla, psyykkisillä taidoilla, ternimaidoilla, optimaalisilla harjoitussyklillä ja niin edelleen. Lista tutkittavaa ja tiedettävää on loputon.

Entä jos me muuttaisimme, fysiikan tavoin, ihmiskäsitystämme kohti yhtä asiaa? 

Emme ottaisi suuntaa kohti puhakais-rauhaslaisuutta, jossa ihminen nähdään jotenkin psyko-sosiaalis-fyysisenä kokonaisuutena, vaan hakisimme ajatusta siitä miten me olemme muokkautuneet tällaiseksi juuri geeniemme ja ulkoisen maailman paineesta. Haastan siis meitä kääntämään keikkamme tarkastelemaan urheilevaa ja liikkuvaa ihmistä näkökulmasta, jossa toimintamme tavoitteena on vain yksi yhteinen asia, johon kaikki toimintamme osallistuvat. Kehomme, psyykkeemme ja sosiaalisen toimintamme kaikki toiminta olisivat virittäytyneet tämän yhden asian ympärille. Tällöin fysiologiset toimintamme tähtäsivät hoitelemaan tämän haasteen (sillä haastetta varten kehostamme tuli tällainen), psyykkemme virittäytyisi auttamaan kehoa ja sosiaalinen toimintamme tukemaan psyykettä ja kehoa.

Urheiluvalmennuksen ”kaiken teoria” tulisi muuttamaan käsityksiämme siitä, miten meidän tulisi ohjelmoida harjoittelevaa ja urheilevaa persoonaa tai joukkuetta.

No uusimmassa kirjassani tätä teoriaa tietenkin avataan useasta eri näkövinkkelistä. Kirjan työnimi on ”Owners Manual for Human Body” - viitaten siihen kuinka olisimme vihdoinkin löytäneet päivitetyn version siitä miten ihminen oikein toimii ja miten sitä voi valmennuksella kehittää.

Kirjaa voi ennakkotilata vielä viikon hintaan 27,5€ (kotiin kannettuna Suomeen). Tämän jälkeen kirjan hinta on 33€.

Tilaukset allekirjoittaneelle sähköpostilla, tekstiviestillä, messengerillä tai muulla savumerkillä.